Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Ваш бизнес

Ваш бизнес В последние годы страны Средиземноморья притягивают бизнесменов и инвесторов со всей Европы. Для граждан бывшего Советского Союза Греция является наиболее перспективной страной, поскольку общность культур, сходство менталитета и понятная восточному европейцу экономическая система заметно упрощают процесс адаптации и ускоряют развитие новой компании.

Свяжитесь с нами для получения подробной информации. В качестве краткого описания нашей деятельности в этой области мы можем указать такие аспекты, как:

• регистрация компании
• получение вида на жительство для бизнесменов
• помощь в подборе служащих для вашей компании