Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Административное право

Административное право

Особая отрасль права, которая регулирует общественные отношения между гражданами, должностными лицами и государственными органами власти.

Данная область права регулирует вопросы в следующих сферах:

  • государственная безопасность
  • внешние отношения
  • таможенное право
  • экономическое право
  • финансовое право
  • социальное право