Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Трудовое право

Особая отрасль права, которая регулирует отношения между работниками, руководителями и другими участниками в процессе осуществления трудовой деятельности на правовом уровне Данная область права регулирует следующие вопросы:
  • заключение/расторжение трудовых договоров
  • права и обязанности работников
  • права и обязанности руководителей
  • разрешение споров и конфликтов между работниками и работодателями
  • контроль соблюдения трудового законодательства