Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Уголовное право

Уголовное право

Особая отрасль права, которая устанавливает судебное наказание за нарушение законов и юридических норм, принятых в обществе. Данная область права регулирует следующие вопросы:
  • правовая защита общественных отношений
  • правовое регулирование общественных отношений
  • наказание и меры уголовно – правового характера
  • судебный процесс
  • обжалование решений по вынесенным вердиктам