Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Гражданское право

Гражданское право

Особая отрасль права, которая регулирует имущественные и неимущественные отношения между физическими или юридическими лицами на правовом уровне.

Данная область права регулирует следующие вопросы:

  • права собственности на имущество
  • распоряжение имуществом
  • передача прав собственности на имущество
  • права интеллектуальной собственности
  • передача прав интеллектуальной собственности
  • имущественная ответственность предпринимателей
  • регистрация юридических лиц, получение лицензии и другое