Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ – ALPHA ERMIS

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

Η εταιρεία μας Alpha Ermis παρέχει νομική συνδρομή για την έκδοση αδειών διαμονής για Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα.

Υπήκοοι τρίτης χώρας που διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής οικονομικά ανεξάρτητων ατόμων εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ( visa d). Η άδεια διαμονής χορηγείται για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης. Το ύψος των επαρκών πόρων, ανέρχεται, κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ μηνιαίως. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από μέλη της οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης, προέλευσης για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Alpha Ermis | Translation | Business | Legal

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

(+30) 2310 23 23 07, (+30) 2310 23 23 01

email: info.alphaermis@gmail.com

Διεύθυνση: Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54631