Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ

Σφραγίδα Χάγης – Apostille Θεσσαλονίκη

To μεταφραστικό γραφείο Alpha Ermis στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την μετάφραση αλλά και επιμέλεια των πρωτότυπων Ελληνικών εγγράφων σας έτσι ώστε να τεθεί σε αυτά η σφραγίδα Χάγης ή αλλιώς (Apostille).

_

Με την Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής καθώς επίσης και η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησε το πρόσωπο το οποίο υπέγραψε το προς μετάφραση έγγραφο και σε ενδεχόμενη περίπτωση η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο.

Apostille Θεσσαλονίκη

Τέλος η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα αυτού και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση όπως (η ημερομηνία επισημείωσης ,ο αύξων αριθμός, το όνομα του υπογράφοντος στο δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλουν να τηρούν όλες οι αρχές που ορίζονται αρμόδιες να χορηγήσουν την επισημείωση.

Δείτε αναλυτικά των κατάλογων χωρών  στις οποίες χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης στις μεταφράσεις σας σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών

http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/apostille/