Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Финансовые переводы

Переводы финансовых документов

Компания Alpha Ermis осуществляет переводы финансовых и бухгалтерских документов. Специализированные переводчики с большим опытом работы и знанием экономической и коммерческой терминологии переведут любую бухгалтерскую отчетность и необходимые вам финансовые документы качественно и в кратчайшие сроки!

Принимаем:
  • Переводы бухгалтерских отчетов;
  • Переводы бизнес-бюджетов;
  • Переводы налоговых деклараций;
  • Переводы банковских документов;
  • Перевод бухгалтерских таблиц;
  • Переводы финансовых отчётов;
  • Переводы технико-экономических исследований;
  • Переводы бизнес-планов.