Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Семейное право

Семейное право

Особая отрасль права, которая регулирует личные неимущественные взаимоотношения между членами семьи на правовом уровне. Рассматривает следующие вопросы:
  • бракоразводный процесс
  • права супругов
  • защита прав и интересов детей
  • установление родства
  • усыновление и опека над детьми
Кроме этого существуют определенные нормы, которые регулируют имущественные отношения между супругами:
  • порядок выплаты алиментов
  • раздел имущества
  • материальное обеспечение членов семьи