Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Переводы с греческого на русский язык для получения детского гражданства

Бюро переводов «Alpha ERMIS» осуществляет официальные переводы с греческого на русский язык пакета документов, предназначенного для получения гражданства детьми до 18 лет. Мы оказываем всестороннюю помощь и поддержку наших клиентов на всех этапах процесса:
  • подготовка пакета документов для получения гражданства Греции или двойного гражданства (в том случае, если один из родителей является греком, а другой – иностранный гражданином)
  • перевод документов на соответствующий язык с последующим заверением адвоката или Коллегией адвокатов, а также проставлением Апостиля
  • передача документов в соответствующие органы для получения гражданства