Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

Μεταφράσεις Πτυχίων για τον ΑΣΕΠ

Με αφορμή την πιο πρόσφατη προκήρυξη 1Κ/2023 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 52 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ Στάδιο), το μεταφραστικό κέντρο Alpha Ermis αναλαμβάνει τη μετάφραση των ακαδημαϊκών σας τίτλων και ξενόγλωσσων πτυχίων, ως κατά νόμο δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η προθεσμία της αποκλειστικά ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών του Β’ Σταδίου αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.