Το διαζύγιο και η μετέπειτα διαδικασία της απονομής της επιμέλειας των τέκνων, που τυχόν έχουν προκύψει από το λυθέντα γάμο, αποτελούν νομικές περιπτώσεις πάρα πολύ συνηθισμένες στη σημερινή Ελληνική κοινωνία, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.

 

Οι κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων τριάντα ετών, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και το κύμα μετανάστευσης προς τη χώρα μας, είχαν ως αποτέλεσμα τόσο τους μεικτούς γάμους Ελλήνων και αλλοδαπών υπηκόων, όσο, βέβαια και τους γάμους των αλλοδαπών μεταξύ τους που γίνονται στην ελληνική επικράτεια. Στις περιπτώσεις λύσης τέτοιων γάμων οι, ούτως ή άλλως, λεπτοί χειρισμοί που απαιτούνται καθίστανται ακόμα πιο δύσκολοι και εξειδικευμένοι.

 

Οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι της «Alpha Ermis» χειρίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο όλες τις πτυχές των δύο ζητημάτων, συναισθανόμενοι τη σημασία που έχει η έκβασή τους για την κοινωνική ζωή των εμπλεκομένων πλευρών. Οι όροι του διαζυγίου, οι καλύτεροι δυνατοί όροι ποιοτικής επικοινωνίας των παιδιών και με τους δύο γονείς, η διασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων συμβίωσης με το γονιό που θα πάρει την επιμέλεια, η διασφάλιση των κριτηρίων βάσει των οποίων θα δωθεί η επιμέλεια, αποτελούν βασικές σταθερές επί των οποίων εργάζονται.

 

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οι παράμετροι εκείνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αντίστοιχες περιπτώσεις μεικτών ή αλλοδαπών γάμων, όπως η περίπτωση αρπαγής τέκνων στην αλλοδαπή και η επικοινωνία του γονέα που μένει πίσω με το παιδί του που διαμένει με τον άλλο γονέα στην αλλοδαπή, όπου η επικοινωνία με αρχές ξένων χωρών και η γνώση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου αποτελούν σημαντικό πρόκριμα για τη θετική έκβαση αντίστοιχων υποθέσεων.

 

Για αυτήν ακριβώς την επιτυχή έκβαση είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για εσάς!