Μετάφραση είναι η διαδικασία μετατροπής μίας γλώσσας η οποία έχει γραφτεί σε κάποιο έγγραφο σε μία άλλη γλώσσα.

Μετάφραση, υπό μια έννοια, μπορεί επίσης να οριστεί ως η μετατροπή μιας λέξης ή φράσης ή κειμένου σε μία άλλη γλώσσα με νοηματική βαρύτητα ισοδύναμη  αυτής του πρωτοτύπου.

Λέγεται ότι υπάρχουν πολλά είδη μεταφράσεων που κάθε ένα από αυτά εξυπηρετεί μία ξεχωριστή ανάγκη, όμως επίσης υπάρχουν και πολλές γλώσσες το οποίο μας θυμίζει την ανάγκη αλλά και τη σημασία της τέχνης της μετάφρασης στη σημερινή εποχή.

Η σημασία της εξειδικευμένης μετάφρασης προκύπτει από την ολοένα και μεγαλύτερη εξειδίκευση, τμηματοποίηση και κατηγοριοποίηση της ανθρώπινης οικονομικής δραστηριότητας, τάση άρρηκτα συνδεδεμένη με την εποχή μας.

metafrasis-shmasia

Τι προβλήματα καλέιται να αντιμετωπίσει αυτός που μεταφράζει  ?

Η μετάφραση δεν αφορά μόνο το θέμα της απόδοσης λέξεων, γραμματικής αλλά πάνω από όλα το δυσκολότερο όλων την απόδοση του κειμένου από τον έναν πολιτισμό στον άλλο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ως τοπική προσαρμογή του κειμένου από την μία γλώσσα στην άλλη ή αλλιώς ως τοπικοποίηση της μετάφρασης(Localization).

Μία διαδικασία πολύ σημαντική έτσι ώστε το κείμενο να κρατήσει αναλλοίωτο το περιεχόμενο του χωρίς να ξενίζει τους αναγνώστες του.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε διαβάσει κείμενα τα οποία αν και είναι καλογραμμένα δεν έχουν καμία σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα. Τέτοια κείμενα εμφανίζουν συχνά μεγάλες αποκλίσεις τόσο σε επίπεδο φρασεολογίας και σύνταξής αλλά και σε επίπεδο γραμματικής.

metafraseis-times

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται όταν αυτός που μεταφράζει το κείμενο πραγματοποιεί την μετάφραση έχοντας θέσει ως προτεραιότητα, τη λεξιλογική απόδοση του κειμένου και όχι την νοηματική του απόδοση, όπως και θα όφειλε να είχε πράξει.

Ως εκ τούτου λοιπόν για να προσαρμοστούν αυτά τα κείμενα στην Ελληνική πραγματικότητα, στην Αγγλική ή όποια άλλη χρειάζεται ο μεταφραστής να διαθέτει ταλέντο, γνώσεις αλλά και εκείνες τις τεχνικές δεξιότητες που σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά  θα οδηγήσουν σε ποιοτικά μεταφραστικά αποτελέσματα.

Στα μεταφραστικά γραφεία Θεσσαλονίκης Alpha Ermis έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω αποδίδουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και συνέπεια το περιεχόμενο της μετάφρασης σε κάθε μία από τις 35 γλώσσες τις οποίες έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε.

Εμπιστευτείτε μας