Παράδοση μετάφρασης στο χώρο σας

Το μεταφραστικό γραφείο @AlphaErmis είναι ενα απο τα λιγοστά μεταφραστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης το οποίο αναλαμβάνει τη μετάφραση καθώς και επικύρωση των κειμένων ή των εγγράφων σας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε.

Οι μεταφράσεις σας είτε χρήζουν επικύρωσης είτε όχι παραδίδονται στο χώρο σας στη μορφή που επιθυμείτε ,έντυπη ή ηλεκτρονική.

Ηλεκτρονικά μπορείτε να μας αποστείλετε τα έγγραφα σας σε οποιαδήποτε μορφή καθώς το γραφείο μας υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων όπως : (Word, Excel, Power Point, Adobe PDF και html).

Μεταφράσεις εγγράφων ή κειμένων άνω των 5 σελίδων δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.