Μεταφράσεις Οικονομικών κειμένων

Με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας μεταφραστικών υπηρεσιών αναλαμβάνουμε τη μετάφραση οικονομικώνκειμένων καθώς και λογιστικών εγγράφων .

Αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική ακρίβεια λόγω της φύσης του αντικειμένου, εξειδικευμένοι μεταφραστές στην οικονομική και εμπορική ορολογία με πολυετή πείρα στο αντικείμενο της μετάφρασης οικονομικών εγγράφων και κειμένων αναλαμβάνουν, με συνέπεια και αξιοπιστία, τις μεταφράσεις των κειμένων που επιθυμείτε.

Αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις  Ισολογισμών
  • Μεταφράσεις  Προϋπολογισμών επιχειρήσεων
  • Μεταφράσεις  Εκκαθαριστικών
  • Μεταφράσεις  Τραπεζικών εγγράφων
  • Μεταφράσεις  Λογιστικών φύλλων
  • Μεταφράσεις  Χρηματοοικονομικών εκθέσεων
  • Μεταφράσεις  Οικονομοτεχνικών μελετών
  • Μεταφράσεις  Μελετών σκοπιμότητας
  • Μεταφράσεις  Επιχειρηματικών σχεδίων (Βusiness plan)