Μεταφράσεις Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

Μία σωστή μετάφραση που αποδίδει με ακρίβεια το περιεχόμενο των προϊόντων και των υπηρεσιών  της επιχείρησης σας στη γλώσσα της “αγοράς στόχου” είναι εκ προοιμίου ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων ιστοσελίδων.

Ο δυνητικός πελάτης είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διαβάσει με πολύ περισσότερη άνεση και ενδιαφέρον μία ιστοσελίδα που έχει γραφτεί στη μητρική του γλώσσα από ότι σε μία που δεν γνωρίζει τόσο καλά.Γι αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικές οι μεταφράσεις ιστοσελίδων στην προσπάθεια ανάπτυξης μίας επιχείρησης.

Έρευνες έχουνε δείξει ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία πώληση εκτός από την ποιότητα και την τιμή των υπηρεσιών και των προϊόντων σημαντικό ρόλο παίζει και η οικειότητα που αισθάνεται ο πελάτης με  το περιεχόμενο μίας εταιρικής ιστοσελίδας.

Από την άλλη πλευρά είναι πολύ πιθανό ο πελάτης να εγκαταλείψει τη σελίδα σας, το λεγόμενο και ως (bounce rate), εφόσον δεν βρίσκει με ευκολία τις πληροφορίες που χρειάζεται  καθώς το κείμενο είτε βρίσκεται σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνει είτε υπάρχουν γλωσσικές ασυνέπειες στη δική του.

Σκοπός των υπηρεσιών μας είναι να άρουμε τους γλωσσικούς περιορισμούς δια μέσου μίας μετάφρασης – προσέγγισης που αποδίδει τον απαραίτητο σεβασμό τόσο στη γλώσσα όσο και στην κουλτούρα του πελάτη διασφαλίζοντας του κατά αυτόν τον τρόπο την ευκολότερη πρόσβαση και επαρκέστερη κατανόηση  των υπηρεσιών σας.

Στο μεταφραστικό κέντρο Alpha Ermis αναλαμβάνουμε την μετάφραση ιστοσελίδων αποδίδοντας την δέουσα προσοχή στις ιδιαιτερότητες της γραμματικής και της τοπικής φρασεολογίας κάθε γλώσσας.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας στην Alpha Ermis είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τους συνδυασμούς λέξεων που πρέπει να τονίσετε περισσότερο στα κείμενα σας σε οποιαδήποτε γλώσσα προκειμένου να βρεθείτε στις πρώτες σελίδες αναζητήσεων της Google και άλλων μηχανών αναζήτησης αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις πωλήσεις σας.

Σκοπός του μεταφραστικού μας γραφείου όσον αφορά την μεταφράσεις των ιστοσελίδων σας δεν είναι η απλή μετάφραση της αλλά παράλληλα μέσω αυτής η βελτιστοποίηση της θέσης της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης διαμορφώνοντας όλες εκείνες τις συνθήκες οι οποίες ευνοούν την ευκολότερη προώθηση της. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι τα μεταφρασμένα κείμενα της ιστοσελίδας σας θα γίνουν περισσότερο φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης (Google,Bing,Yandex,κτλ) ενισχύοντας την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας από δυνητικούς πελάτες.

Το σκέλος αυτό ονομάζεται βελτιστοποίηση ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης ή αλλιώς (SEO) και το λαμβάνουμε υπόψη προκειμένου οι μεταφράσεις που πραγματοποιούμε να μην είναι μία απλή μεταφορά λέξεων απο την μία γλώσσα στην άλλη, αλλά το μέσο που θα δημιουργήσει για εσάς διαύλους επικοινωνίας με νέες αγορές ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και τις πωλήσεις της επιχείρησης σας.

translations_-digital_edge