Επικυρωμένες μεταφράσεις Δημόσιων εγγράφων

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση και επικύρωση Δημόσιων εγγράφων και εγγράφων για Αλλοδαπούς.

H Alpha Ermis αναλαμβάνει την μετάφραση και επικύρωση στις :

 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών γέννησης
 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών πολιτικού  γάμου
 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών θρησκευτικού γάμου
 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών διαζυγίου
 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών βάπτισης
 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών θανάτου
 • Μεταφράσεις Διπλωματών και Απολυτήριων
 • Μεταφράσεις Πτυχίων ξένων γλωσσών
 • Μεταφράσεις Βεβαιώσεων συνταξιοδότησης
 • Μεταφράσεις Βιογραφικού
 • Μετάφραση Διαβατηρίου
 • Μετάφραση Ταυτότητας
 • Μετάφραση Άδειας Παραμονής