Φαρμακευτικές και Ιατρικές μεταφράσεις

Το μεταφραστικό γραφείο Alpha Ermis παρέχει επαγγελματικές μεταφράσεις στον Ιατρικό και Φαρμακευτικό τομέα.

Έμπειροι μεταφραστές με πολυετή εργασία στις ιατρικές μεταφράσεις με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην ιατρική ορολογία αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση την μετάφραση των ιατρικών κειμένων που επιθυμείτε.

Με προσήλωση στη λεπτομέρεια και έχοντας ως πρωταρχικό στόχο το άριστο αποτέλεσμα αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις Ιατρικών γνωματεύσεων
  • Μεταφράσεις Ιατρικών συνταγών
  • Μεταφράσεις Ιατρικών πορισμάτων
  • Μεταφράσεις Οδηγιών χορήγησης φαρμάκων
  • Μεταφράσεις Εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων
  • Μεταφράσεις Εγχειριδίων νοσοκομειακού εξοπλισμού
  • Μεταφράσεις Ιατρικών εγγράφων και άρθρων