Επικυρωμένες μεταφράσεις – Επίσημες μεταφράσεις

_

Ανάλογα με την περίπτωση, η νομιμοποίηση μιας μετάφρασης μπορεί να απαιτήσει επικύρωση από Δικηγόρο ή Δικηγορικό σύλλογο, επισημείωση της Χάγης (apostille) ή/και επικύρωση από διπλωματικές αρχές του εξωτερικού (προξενείο ή πρεσβεία).
Η σφραγίδα της Χάγης τίθεται από την αρμόδια αρχή σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Ως διοικητικά νοούνται και τα μη πολιτικά έγγραφα, όπως: τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ’ αριθμόν 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
Η επικύρωση στις επίσημες μεταφράσεις από προξενείο ή πρεσβεία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν ή μετάφραση εκπονήθηκε από αναγνωρισμένο μεταφραστή ο οποίος πέρασε τις σχετικές εξετάσεις γλωσσομάθειας στο αρμόδιο Προξενείο.
Στο μεταφραστικό κέντρο της Alpha Ermis στη Θεσσαλονίκη σας παρέχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες μαζί με συμβουλευτική νομική υποστήριξη.

Επικυρωμένες Μεταφράσεις

To Μεταφραστικό γραφείο AlphaErmis για τις επικυρωμένες μεταφράσεις συνεργάζεται με δικηγόρους αλλά και ορκωτούς μεταφραστές στους οποίους έχει χορηγηθεί ειδική άδεια ώστε να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις.

Ακόμα και σήμερα υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι οι μόνες μεταφράσεις που έχουν πιστοποίηση είναι οι μεταφράσεις τις οποίες έχει εκπονήσει το υπουργείο εξωτερικών αλλά αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

_-_

Το να απευθυνθεί κανείς στη μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών σημαίνει ότι είναι σε θέση και να περιμένει σε σειρά αναμονής αρκετό διάστημα και γενικά όλη η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα.

Στη μεταφραστική εταιρεία Alpha Ermis οι επικυρωμένες μεταφράσεις τις οποίες παρέχουμε είναι ίσης αξίας με αυτές του Υπουργείου Εξωτερικών με βάση τον νόμο που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με τις επίσημες μεταφράσεις.

Σφραγίδα της Χάγης Θεσσαλονίκη – Apostille στη Θεσσαλονίκη

Για τις επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις έχουμε συνεργασίες με δικηγόρους και μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε στα μεταφραστικά γραφεία μας επί της Χαλκέων 11 και Εγνατίας 51 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εναλλακτικά εκτός της παραλαβής των επικυρωμένων μεταφράσεων από τα μεταφραστικά γραφεία μας μπορούμε να τα παραλάβουμε και να σας τα στείλουμε πίσω μέσω συνεργαζόμενης Courier .