Μεταφράσεις Βουλγαρικών – Μεταφραστικο Κέντρο Alpha Ermis

bolgarski_perevodi

Η Βουλγαρική γλώσσα ανήκει στο νότιο κλάδο της οικογένειας των σλαβικών γλωσσών.Το αλφάβητό της είναι κυριλλικό και είναι δημιούργημα των δύο αδελφών Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Η ιστορική ανάπτυξη της γλώσσας αρχίζει από τον 9ο αιώνα μ.Χ. και συνεχίζεται έως και σήμερα, με αποτέλεσμα η σύγχρονη γραμματειακή γλώσσα να έχει υποστεί πολλαπλές αλλαγές στη μορφολογική και συντακτική δομή της.

Η Βουλγαρική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και εκτιμάται ότι διαθέτει συνολικά 10 εκατομμύρια ομιλητές. Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. τα Βουλγαρικά είναι η μοναδική γλώσσα μεταξύ των γλωσσών της Ένωσης η οποία χρησιμοποιεί κυριλλικό αλφάβητο.

Η τοπική εγγύτητα, οι στενές σχέσεις των 2 χωρών καθώς και η ολοένα αυξανόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες ανάμεσα στις 2 γειτονικές χώρες, έχουν δημιουργήσει την επιτακτική ανάγκη γεφύρωσης της γλωσσικής επικοινωνίας.

Σημαντικό τμήμα της επικοινωνίας, ο τομέας της Μετάφρασης, με το μεταφραστικό γραφείο “Alpha Ermis”  με έδρα τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τα Βουλγαρικά.