Μεταφράσεις Αρμενικών – Μεταφραστικό γραφείο Alpha Ermis – Θεσσαλονίκη

armya

Τα Αρμενικά(Հայոցլեզու) είναι μια γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας η οποία ομιλείται από τους Αρμένιους στη Δημοκρατίας της Αρμενίας,το Ναγκόρνο Καραμπάχ και την αρμένικη διασπορά σε όλο τoν κόσμο και κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ήταν μία σημαντική γλώσσα της Μικρασίας. Αποτελείται από δύο επίσημες διαλέκτους,τη δυτική και την ανατολική και γράφεται στο αρμένικο αλφάβητο το οποίο επινοήθηκε από τον Άγιο Μεσρόπ τον 5ο πΧ αιώνα. Η αρμένικη λογοτεχνία έχει μακρά ιστορία και γνώρισε μεγάλη άνθιση στο βασίλειο της Κιλικίας κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του.

Επιπρόσθετα ερευνητές παρατήρησαν ότι τα Αρμενικά μοιράζονται με τα Ελληνικά ένα ποσοστό κοινών λέξεων ινδοευρωπαϊκής προέλευσης περισσότερο από ότι με κάθε άλλη γλώσσα. Επίσης έχουν πολλά κοινά γραμματικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, γεγονός που οδήγησε στην πίστη ότι έχουν κοινό πρόγονο μέσα στην ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα Αρμενικά μαζί με τις Ιρανικές γλώσσες και τα Ελληνικά κατατάχθηκαν σε μιά ευρύτερη γλωσσική υποομάδα της πρωτοινδοευρωπαϊκής γλώσσας.

Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην Αρμενική γλώσσα και τις ιδιαιτερότητες της έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες μεταφραστές του Μεταφραστικού γραφείου“Alpha Ermis” με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνουν τη μετάφραση των κειμένων σας σε οποιοδήποτε είδος και αν ανήκουν.